Sjednat povinné ručení online

Povinné ručení

V této sekci najdete vše, co potřebujete vědět a znát o povinném ručení. Poradíme jak zjistit nejlevnější povinné ručení pro Vaše vozidlo.

Povinné ručení nejlevněji

Povinné ručení je nutné mít sjednáno dříve než s Vaším vozem vyjedete na cesty. Pokud nemáte čas na běhání po všech pojišťovnách, využijte naší nabídky a sjednejte si povinné ručení on-line. Nabízíme povinné ručení všech pojišťoven. Jednoduchými kroky získáte tu nejlepší cenu!

Co je kryto povinným ručením

1. Způsobená škoda na zdraví
2. Způsobená škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat
3. Ušlý zisk
4. Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění nebo spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků při neoprávněném odmítnutí anebo neoprávněném krácení plnění pojistitelem povinného ručení. pojistného plnění pojistitelem.